Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności, ma na celu określenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, pozyskanych za pomocą sklepu internetowego megaclothing.pl, określanego poniżej jako sklep internetowy.

2. Administratorem danych osobowych, a jednocześnie właścicielem sklepu internetowego, jest firma MEGA Magdalena Laskowska, znajdująca się pod adresem – ul. Pszczelarska 7, 59-220 Legnica, NIP - 6912538873.

3. Sklep internetowy Megaclothing informuje, że wszelkie dane Klientów są zabezpieczone z należytą starannością, a prywatność Klientów odwiedzających serwis traktowana z poszanowaniem.

4. Proces zbierania danych osobowych, przez sklep internetowy, odbywa się na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE RODZAJU PRZETWARZANYCH DANYCH I PODSTAWY PRAWNEJ

Od kogo zbierane są dane?

Sklep internetowy megaclothing.pl zbiera dane od różnego rodzaju Klientów:
a) osób fizycznych, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością,
b) osób fizycznych, które prowadzą działalność zawodową lub gospodarczą w imieniu własnym,
c) osób fizycznych prowadzących własną działalność zawodową lub gospodarczą, reprezentujących osoby, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną zgodnie z ustawą.

 

Kiedy zbierane są dane osobowe?

Dane osobowe w sklepie internetowym Megaclothing, zbierane są w ściśle określonych przypadkach:
a) w celu utworzenia konta na stronie internetowej, umożliwiającego dokonywanie zakupów z poziomu panelu klienta, zapamiętywanie określonych zmiennych, w celu ułatwienia złożenia zamówienia,
b) w celu dokonania zamówienia, złożenia formularza sprzedaży, dopełnienia czynności związanych z wykonaniem umowy sprzedaży,
c) w celu subskrypcji newslettera – usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Podstawy prawne, dotyczące wyżej wymienionych sytuacji: art. 6 ust. 1 lit. b) - RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. a) – RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 

Jakie dane zbierane są od Klientów?

Rodzaj zbieranych danych osobowych, zależny jest od określonej sytuacji, związanej z dokonywaniem czynności na stronie internetowej. Są to:
a) w momencie rejestracji konta w sklepie internetowym – adres e-mail (Klient tworzy unikatowe i samodzielne hasło dostępu),
b) podczas składania zamówienia w celu dokonania zakupu – adres e-mail, dane adresowe Klienta (imię i nazwisko, ulica z numerem domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), telefoniczny numer kontaktowy, jeśli Klient życzy sobie fakturę Vat, w przypadku firm - zobowiązany jest podać również nazwę firmy oraz NIP, w przypadku osoby fizycznej - wystarczą dane podane w formularzu zamówienia.
c) w momencie potwierdzenia chęci subskrypcji biuletynu informacyjnego – adres e-mail, numer telefonu,
d) dane dodatkowe – dane dotyczące aktywności Klienta, związane z korzystaniem ze strony internetowej, adres IP, adres dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, rodzaj aktywności, czas aktywności, rodzaj systemu operacyjnego,
e) poszczególne dane nawigacyjne i eksploatacyjne, np. informacje o klikniętych linkach i odnośnikach, adres IP, nazwa domeny, czas aktywności oraz o innych czynnościach związanych z użytkowaniem sklepu internetowego, pomocnych w tworzeniu statystyk niezbędnych do administrowania serwisem (są to anonimowe dane, które nie pozwalają na
zidentyfikowanie Klienta),
f) dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, wynikające z aktywności w sklepie internetowym oraz korzystania przez Klienta z poszczególnych funkcji sklepu internetowego, w przypadku gdy roszczenia Klienta wynikają ze sposobu w jaki korzysta z usług serwisu, a także dane, które ułatwią udowodnienie istnienia roszczenia oraz wielkości
poniesionej szkody.

Podstawą prawną do punktów wymienionych w podpunktach e), f), jest art. 6 ust. 1 lit. f) - RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

 

Komu przekazywane są zebrane dane?

Utrzymanie konta Klienta, realizacja zamówień oraz administracja kontami poczty, wymaga opcjonalnego przetwarzania danych, poprzez ściśle określone, wyspecjalizowane podmioty, w przypadkach: realizacji wysyłki poprzez kuriera lub Pocztę Polską, utrzymania serwerów i hostingu. Podmiotami współpracującymi ze sklepem internetowym są: Poczta Polska z siedzibą uzupełnić, firma kurierska uzupełnić, z siedzibą pod adresem uzupełnić, operator hostingu uzupełnić, z siedzibą pod adresem uzupełnić, firma realizująca szybkie przelewy uzupełnić, z siedzibą pod adresem uzupełnić. W sytuacjach wyjątkowych, sklep internetowy może udostępnić dane jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

 

Jak długo przetwarzane są dane?

Dane zebrane od Klienta, będą przetwarzane tak długo, aż zniknie zależność relacji pomiędzy sklepem a Klientem. Dane przetwarzane są w celu utrzymania konta Klienta oraz realizacji umowy związanej z zamówieniem, czas ich przetwarzania obejmuje więc okres posiadania konta, realizacji umowy sprzedażowej, reklamacji, dochodzenia roszczeń czy działań związanych z naruszeniem regulaminu lub przepisów prawa.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Klient decyduje o pozostawieniu swoich danych w sklepie internetowym, jest to całkowicie dobrowolne. Należy pamiętać, że odmowa pozostawienia danych, może utrudnić lub skutecznie uniemożliwić dokonanie zakupu w sklepie internetowym a także uniemożliwia założenie konta Klienta.

Klient ma prawo do uzupełniania, zmiany, usuwania i dowolnej modyfikacji swoich danych, łącznie z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie oraz żądaniem całkowitego usunięcia. Aby skorzystać z takiej opcji, należy skontaktować się ze sklepem internetowym, przez adres e-mail uzupełnić. W przypadkach wątpliwości, niejasności czy sprzeciwu, które nie mogę zostać wyjaśnione z administracją sklepu, Klientowi przysługuje prawo do pozostawienia zgłoszenia w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Prawa Klienta w zakresie przetwarzania jego danych, z podstawą prawną, to:

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – ze skutkiem natychmiastowym, bez negatywnych konsekwencji: na podstawie art. 7, ust. 3 RODO,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w dowolnym momencie, poprzez wiadomość e-mail: na podstawie art. 21 RODO,
c) prawo do usunięcia danych, bycia zapomnianym: na podstawie art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: na podstawie art.18 RODO,
e) prawo dostępu do danych: na podstawie art. 15 RODO,
f) prawo do sprostowania danych: na podstawie art. 15 RODO,
g) prawo do przenoszenia danych: na podstawie art. 20 RODO.

Właściciel sklepu, administrator, zobowiązuje się dochować wszelkich starań, w celu zabezpieczenia danych pozostawionych przez Klienta, za pomocą adekwatnych dostępnych opcji technologicznych czy organizacyjnych. Dane pozostawione na serwerach sklepu, zabezpieczone zostają przez usunięciem, modyfikacją, przejęciem, ujawnieniem, utratą, za pomocą odpowiednich środków ostrożności, zgodnych z obowiązującym prawem.

 

MECHANIZMY COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO MEGACLOTHING

Czym są cookies?
Cookies (ciasteczka), są niewielkimi plikami, zapisywanymi przez Megaclothing, w momencie odwiedzin Klienta w sklepie internetowym, pod warunkiem, że pozwala na to jego przeglądarka internetowa. Takie drobne pliki, zbierane są przez sklep, w celu dostosowania produktów, do indywidualnych preferencji Klientów oraz stworzenia statystyk odwiedzin poszczególnych części asortymentu a także w celach reklamowych, pozwalają również na utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu na stronie sklepu internetowego. Nazwa takiego ciasteczka, zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, liczbę pozwalającą na identyfikację oraz czas wygaśnięcia takiego pliku.

 

Jakie typy cookies wykorzystuje Megaclothing?

Megaclothing wykorzystuje dwa typy cookies.

Cookies sesyjne: są to drobne pliki, usuwane podczas zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki, wyłączenia urządzenia – komputer, tablet i inne), których mechanizm nie pozwala na zbieranie danych osobowych Klienta, ani żadnych poufnych danych z jego urządzeń końcowych.

Cookies trwałe: to pliki, które Klient przechowuje w pamięci urządzenia końcowego, do czasu ich usunięcia. Ich mechanizm również nie pozwala na zbieranie danych osobowych Klienta, ani żadnych poufnych danych z jego urządzeń końcowych.

 

W jakich celach wykorzystywane są cookies?

Cookies własne Megaclothing wykorzystywane są w celu:
a) uwierzytelnienia Klienta,
b) utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu,
c) weryfikacji oglądalności poszczególnych podstron, elementów asortymentu, w celu zbudowania statystyk, pozwalających na analizę ruchu na stronie sklepu internetowego,
d) optymalizacji jakości strony, w celu zwiększenia komfortu jej użytkowania,
e) poprawnej optymalizacji oraz konfiguracji poszczególnych funkcji strony internetowej, z uwzględnieniem lokalizacji Klienta.

Cookies zewnętrzne Megaclothing wykorzystywane są w celu:
a) zbierania ogólnych, anonimowych danych (narzędzie analityczne uzupełnić, administrator cookies zewnętrznego uzupełnić, z siedzibą uzupełnić),
b) popularyzacji strony poprzez serwisy społecznościowe ( twitter.com - administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA, Facebook.com - administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Pinterest - administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA oraz uzupełnić),
c) opcji logowania poprzez konto w innym serwisie (Facebook Connect - administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Google - administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 

Ogólne informacje dotyczące cookies

Pliki cookies są dla klientów sklepu internetowego całkowicie bezpieczne. Za ich pomocą, nie dokona się transfer wirusa czy niechcianego, złośliwego oprogramowania. Klient, nie musi jednak wyrazić zgody na korzystanie z cookies. Może ograniczyć dostęp cookies do urządzenia końcowego, lub je całkowicie zablokować. Jest to możliwe z poziomu przeglądarki internetowej Klienta. Zablokowanie dostępu cookies, może ograniczyć niektóre funkcje sklepu internetowego. Poza cookies, sklep internetowy zbiera informacje dotyczące IP Klientów. Jest to potrzebne w celu diagnozowania problemów technicznych i tworzenia analiz statystycznych, a także wyławiania automatycznych programów, obciążających serwery. Ze względu na dynamiczne IP w większości przypadków, IP traktowane jest jako nieosobista informacja. Sklep Megaclothing dba o
bezpieczeństwo swoich Klientów, zwraca jednak uwagę, na ostrożność przy korzystaniu z umieszczonych na stronie sklepu internetowego linków i odnośników do innych stron internetowych, za działania których Megaclothing nie ponosi odpowiedzialności.

 

Instrukcja zmiany ustawień cookies, w popularnych przeglądarkach internetowych

Klient może całkowicie sam, dokonać wybranych, indywidualnie dopasowanych ustawień, korzystając z poniższych instrukcji:
a) ustawienia cookies przeglądarka Internet Explorer – www.support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
b) ustawienia cookies przeglądarka Chrome – www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
c) ustawienia cookies przeglądarka Opera – help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
d) ustawienia cookies przeglądarka Safari – www.support.apple.com/pl-pl/HT201265
e) ustawienia cookies przeglądarka Mozilla Firefox - www.support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

O każdorazowej zmianie w polityce prywatności, Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 7 dni. Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2018.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl